خلاصه نویسی خلاصه مدیریت استراتژیک

دفتر پژوهشهای فرهنگی


حجم: 689 KB

دانلود ها: 6

لایک: 0

دیس لایک: 0
400 تومان با خرید اشتراک، دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است.