کتاب مقاومت مصالح (مفهوم تنش)


حجم: 3 MB

دانلود ها: 3

لایک: 0

دیس لایک: 0

رشته های مرتبط:

مهندسی عمران، نقشه کشی