کتابخانه کالج

جزوه استاد ، نمونه سوال امتحانی ، مقاله و... در کالج

خلاصه نویسی
618 KB

کتاب
فیزیک عمومی هالیدی 1
دیوید هالیدی (ویراست 4 فارسی)
17.1 MB

کتاب
انقلاب اسلامی ایران
ویراست چهارم
6.7 MB

خلاصه نویسی
فیزیک 2
iepnu
3 MB

نمونه سوال
معادلات دیفرانسیل با جواب - سال ۹۵
دانشگاه آزاد تهران مرکز
2.3 MB

جزوه
11.7 MB

کتاب
آموزش کامل استاتیک
افشین سالاری
475 KB

خلاصه نویسی
فیزیک 1
ستاد غفاری دانشگاه تهران مرکز
2.7 MB


جزوه
فیزیک 2
استاد اکبر نژاد دانشگاه تهران جنوب
2 MB