کتابخانه کالج

جزوه ها

جزوه
11.7 MB

جزوه
فیزیک 2
استاد اکبر نژاد دانشگاه تهران جنوب
2 MB

جزوه
اصول حسابداری 1
شبکه آموزش
2.7 MB

جزوه
درس ریاضی 2
دانشگاه صنعتی شریف
8.9 MB

جزوه
ریاضی 2
استاد بهرامی (دانشگاه صنعتی اصفهان)
13.6 MB

جزوه
درسی آموزشی PLC
فتح الله نظریان
1.1 MB

جزوه
4.7 MB


جزوه
استاتیک
دانشگاه صنعتی اصفهان
6 MB

جزوه
مبانی برنامه نویسی
دانشگاه علم و صنعت - عباس عزیز جلالی
798 KB