کلاس مقدمه ای بر اجزای محدود

علیرضا حبیب نژاد کورایم

اطلاعاتی برای این کلاس ثبت نشده است.

عضویت در کلاس

با عضویت در این کلاس، از همه اطلاعیه ها، منابع جدید و کار های کلاسی آن با خبر میشوید.

اعضای کلاس

هیچ کس