کلاس مقدمه ای بر اجزای محدود

علیرضا حبیب نژاد کورایم

لینک گروه کلاس

عضویت در کلاس

با عضویت در این کلاس، از همه اطلاعیه ها، منابع جدید و کار های کلاسی با خبر میشوید.

اعضای کلاس

هیچ کس

جزوه و نمونه سوال