علیرضا استعلاجی

علیرضا استعلاجی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • مدیریت منابع محیطی در مناطق روستایی

  • روش های برنامه ریزی شهری

  • مدیریت ریسک در مناطق روستایی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد علیرضا استعلاجی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال