مینا حسین پور ستوبادی

مینا حسین پور ستوبادی

2.5 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.3

نمره

2

امتحان

2.3

اخلاق

3.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد مینا حسین پور ستوبادی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال