مینا حسین پور ستوبادی

مینا حسین پور ستوبادی

1.8 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.3

نمره

1

امتحان

1.7

اخلاق

3.3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد مینا حسین پور ستوبادی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.