محمود دی پیر

محمود دی پیر

4 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2.7

نمره

4

امتحان

4.7

اخلاق

4.7

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

نظر علیرضا:

عالی

5 ماه پیش

کلاس ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد محمود دی پیر را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال