محمود دی پیر

محمود دی پیر

3.8 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2.8

نمره

3.8

امتحان

4.3

اخلاق

4.5

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

علیرضا:

عالی

1 سال پیش