میترا خراسانی

میترا خراسانی

5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

نظر میثم:

استادی بسیار دلسوز، مسلط در تدریس، نمره بسیار بسیار عالی

1 سال پیش

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد میترا خراسانی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال جذب سرمایه گذار