نسرین نفیسی نیک

نسرین نفیسی نیک

3.6 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

5

نمره

2.5

امتحان

3.5

اخلاق

3.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد نسرین نفیسی نیک را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال جذب سرمایه گذار