حمید رستگاری

حمید رستگاری

4.3 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

5

نمره

3

امتحان

4

اخلاق

5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر