آرش زعیم

آرش زعیم

4.5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4

نمره

4.5

امتحان

4.5

اخلاق

5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر