سیدعلیرضا زهرایی

سیدعلیرضا زهرایی

2 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2

نمره

2

امتحان

2.5

اخلاق

1.5

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

نظر المیرا:

استاد بدی نبود ما هیچی نمیفهمیدیم سر کلاسش

2 سال پیش

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد سیدعلیرضا زهرایی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال جذب سرمایه گذار