یوسفعلی زیاری

یوسفعلی زیاری

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • مدل ها و فنون تصمیم گیری و مدیریت کیفیت محصولات (خدمات وتولید ) گردشگری

  • روش شناسی علمی در جغرافیای شهری

  • روشهای آماری درجغرافیا(۱)

  • مکتب ها و نظریه های جغرافیایی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد یوسفعلی زیاری را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال