بهروز شجاعی

بهروز شجاعی

2.9 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2.3

نمره

3.8

امتحان

2.8

اخلاق

3

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد بهروز شجاعی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال جذب سرمایه گذار