محمدرضا صفردوست كنفی

محمدرضا صفردوست كنفی

4.7 (31 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.6

نمره

4.7

امتحان

4.7

اخلاق

4.7

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

saeid:

بهترینه. رو دستش استاد نیست

2 سال پیش