سپیده بهرآور

سپیده بهرآور

3.6 (18 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.6

نمره

3.3

امتحان

3.1

اخلاق

4.7

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر