سمیه عسگری

سمیه عسگری

3.8 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3

نمره

4.2

امتحان

3.7

اخلاق

4.3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

امیر:

عالیه

8 ماه پیش