سارا احمدی

سارا احمدی

4.1 (17 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.4

نمره

3.5

امتحان

4.1

اخلاق

4.3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

نظر احسان:

تدریس عالی

2 سال پیش

نظر Ahmad:

فوق العاده

12 ماه پیش