سارا احمدی

سارا احمدی

4 (16 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.4

نمره

3.4

امتحان

4.1

اخلاق

4.3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

نظر احسان:

تدریس عالی

2 سال پیش

نظر Ahmad:

فوق العاده

9 ماه پیش

کلاس ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد سارا احمدی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال جذب سرمایه گذار