کتابخانه

برای دسترسی به تمام امکانات، ثبت نام کنید.

به دنبال جزوه خاصی میگردید یا منابعی که استاد معرفی کرده به سختی در تلگرام دست به دست میکنید؟ وقت آن رسیده که از امکانات فراوان کتابخانه کالج استفاده کنید. از جزوه ها و نمونه سوال ها عکس بگیرید و آپلود کنید. کالج آنها را برای شما به pdf تبدیل میکند. منابع خود را به اشتراک بگذارید تا همه از آن استفاده کنند.

friends
جزوه
جزوه فیزیک 2
دکتر اکبر نژاد دانشگاه تهران جنوب
امکانات بیشتر میخواهید؟

با ثبت نام یا ورود به تمام امکانات کالج دسترسی پیدا کنید.