کتابخانه کالج

نمونه سوال های رشته کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

فیلتر ها:
  • نوع: نمونه سوال
  • رشته: کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
نمونه سوال نمونه سوال
753 KB 332 خرید


نمونه سوال نمونه سوال
نمونه سوال زبان عمومی
دانشگاه آزاد تهران شمال
540 KB 76 خرید

نمونه سوال نمونه سوال
2 MB 60 خرید

نمونه سوال نمونه سوال
نمونه سوال مدار 1
دانشگاه صنعتی اصفهان
816 KB 39 خرید

نمونه سوال نمونه سوال
نمونه سوال مبانی برنامه نویسی
دانشگاه آزاد تهران جنوب
3 MB 37 خرید

نمونه سوال نمونه سوال
12 MB 26 خرید

نمونه سوال نمونه سوال
4 MB 20 خرید


نمونه سوال نمونه سوال
نمونه سوال اصول طراحی پایگاه داده
دکتر درویشی دانشگاه تهران جنوب
712 KB 9 خرید