بیژن صفوی

استاد بیژن صفوی

1.6 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

1.2

نمره

1.6

امتحان

1.8

اخلاق

1.8

اکثر نمرات

6

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

با این استاد انتخاب واحد کنی روزگارت سیاهه، توان تدریس ندارد و به دانشجو بی‌احترامی می‌کند

سال 1402

رشته های مرتبط

  • اقتصاد آزمایشی
  • اقتصاد
  • علوم اقتصادی
  • حسابداری
  • کارشناسی ارشد حسابداری
ثبت نام اساتید