مریم محمدی

مریم محمدی

3.8 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.8

نمره

3.5

امتحان

3.5

اخلاق

4.3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی شیمی

مهندسی برق

مدیریت صنعتی