محمد حسن بابائی اندرجینی

محمد حسن بابائی اندرجینی

5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

سعید:

استاد عزیز، باسواد، غیرمتعصب، مهربان و سخنور. برای حضور و غیاب 3 نمره محسوب میکنند و امتحان را از 17 نمره برگزار میکنند. برای دروس تاریخ اسلام و تاریخ فرهنگ فرصت ارائه به دانشجویان میدهند.

1 سال پیش

در صورت مشاهده تخلف در نظرات، با ما تماس بگیرید.