علیرضا نیکوکار

علیرضا نیکوکار

5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

استادی با اخلاق و مهربان و همیشه کمک حال دانشجویان بودند و همیشه هوای دانشجویان را داشتند


رشته های مرتبط

کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی علیرضا نیکوکار در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد علیرضا نیکوکار را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.