پرند اخلاقی

پرند اخلاقی

3.3 (10 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.3

نمره

2.8

امتحان

3.1

اخلاق

4.1

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر