نجاتی محمد پارسا

نجاتی محمد پارسا

5 (14 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.9

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد نجاتی محمد پارسا را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.