فاطمه امینی نجفیان

فاطمه امینی نجفیان

3.8 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.3

نمره

4

امتحان

3.8

اخلاق

4

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

Thatssme24:

حضرت عشق!! بسیار دوست داشتنی ♥♥♥

1 سال پیش