کبری حاجی زاده

کبری حاجی زاده

2.8 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.4

نمره

2.9

امتحان

2.6

اخلاق

3.1

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

نظر کیایی:

نمره دادنشون عالیه

2 سال پیش

کلاس ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد کبری حاجی زاده را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال جذب سرمایه گذار