پارسا ارباب

پارسا ارباب

2.8 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.3

نمره

3

امتحان

3.3

اخلاق

2.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

آرمین:

استاد خوش اخلاقی ولی متاسفانه فن تدریس نداره

4 ماه پیش

گ.:

با اخلاق، منضبط و به روز

2 سال پیش

دانشگاه های تدریسی