پارسا ارباب

پارسا ارباب

2.6 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.3

نمره

2.7

امتحان

3

اخلاق

2.3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

نظر گ.:

با اخلاق، منضبط و به روز

2 سال پیش

دانشگاه های تدریسی

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی پارسا ارباب در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد پارسا ارباب را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال جذب سرمایه گذار