بهمن خویی زاده

بهمن خویی زاده

4.6 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

3.7

نمره

4.8

امتحان

4.8

اخلاق

5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد بهمن خویی زاده را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.