بهزاد حمیدیه

بهزاد حمیدیه

2.1 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

1.7

نمره

2

امتحان

2.3

اخلاق

2.3

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی