مرتضی درویشی نیافندری

مرتضی درویشی نیافندری

2.8 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2

نمره

4.7

امتحان

2.7

اخلاق

2

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد مرتضی درویشی نیافندری را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال جذب سرمایه گذار