حسین غیاثی

حسین غیاثی

3.4 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

2.7

امتحان

3

اخلاق

4

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

محمد:

استاد از نظر من عالیه.فقط سختگیر هستند

2 سال پیش