مرتضی رحیمی یگانه

مرتضی رحیمی یگانه

4.1 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.7

نمره

3.9

امتحان

3.9

اخلاق

4.9

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

داوود:

عالی

7 ماه پیش

کلاس ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد مرتضی رحیمی یگانه را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.