مرتضی رحیمی یگانه

مرتضی رحیمی یگانه

4 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.7

نمره

3.8

امتحان

3.7

اخلاق

4.8

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد مرتضی رحیمی یگانه را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.