لیلا گرامی معظم

لیلا گرامی معظم

1 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1

نمره

1

امتحان

1

اخلاق

1

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

فاطمه:

خیلی سختگیر و زیاد درس میده

8 ماه پیش