لیلا گرامی معظم

لیلا گرامی معظم

1 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1

نمره

1

امتحان

1

اخلاق

1

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

نظر فاطمه:

خیلی سختگیر و زیاد درس میده

2 ماه پیش

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد لیلا گرامی معظم را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال جذب سرمایه گذار