آرتین زمردیان

آرتین زمردیان

3.8 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2.9

نمره

3.8

امتحان

4

اخلاق

4.5

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد آرتین زمردیان را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال جذب سرمایه گذار