یوسف ابراهیم دوست کنفی

یوسف ابراهیم دوست کنفی

2.7 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.3

نمره

1.9

امتحان

2.1

اخلاق

3.6

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

امیر:

برندارید بهتره

2 سال پیش

مهدی:

نحوه نمره دادن کمی نامشخص هست. من که بهتر از دوستم نوشتم نمرم کمتر شد.

2 سال پیش