محمدباقر علائی کرهرودی

محمدباقر علائی کرهرودی

4.3 (22 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.1

نمره

4.3

امتحان

4.3

اخلاق

4.6

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

نظر رضوان:

عاووولی

2 سال پیش

نظر ilia:

اگه فقط نمره مهم باشه یادگیری و سواد خیر، خیلی هم خوب هستند!!

2 سال پیش

نظر معین:

نه خوب درس می ده نه نمره الکی می گن که نمره می ده

2 سال پیش