طیبه دمرچلی

طیبه دمرچلی

5 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

سینا:

با عرض سلام این استاد واقعا شایسته استادی هستن هم از اخلاقی هم انتقال درس هم نظم و ... واقعا عالی هستن❤?

2 سال پیش