محمدرضا قادری

محمدرضا قادری

3.2 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.7

نمره

3.3

امتحان

2.3

اخلاق

2.3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

مهدی:

تدریس عالی. اکثر نمرات حدود ۱۳. امتحان بسیار سخت. کلاس خشک. با ویدیو پروژکتور تدریس میکنند. خیلی خوب میشه درس رو فهمید.

2 سال پیش