نجمه ملک محمدی

نجمه ملک محمدی

4.3 (16 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.3

نمره

4.1

امتحان

4.1

اخلاق

4.7

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد نجمه ملک محمدی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال