نجمه ملک محمدی

نجمه ملک محمدی

4.3 (18 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.3

نمره

4.2

امتحان

4.1

اخلاق

4.7

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر