سعداله همایونی

سعداله همایونی

4.6 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4

نمره

4.7

امتحان

4.7

اخلاق

5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

نظر مریم:

استاد فوق العاده خوب و مودب و صبوری و با علم هستن ایشون

1 ماه پیش

دانشگاه های تدریسی