عباس ارجمندفر

عباس ارجمندفر

3.7 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.4

نمره

4.1

امتحان

3.8

اخلاق

3.5

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

نظر معین:

نمره به من نداد با ۷ افتادم براش پر کردم

10 ماه پیش

کلاس ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد عباس ارجمندفر را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.