احمد اسدیان

احمد اسدیان

5 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد احمد اسدیان را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.