علی برومندنیا

علی برومندنیا

3.8 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3

نمره

3.8

امتحان

4

اخلاق

4.3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

نظر مون:

متوسط

1 سال پیش

کلاس ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد علی برومندنیا را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال