علی برومندنیا

علی برومندنیا

3.4 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2.4

نمره

3.6

امتحان

4

اخلاق

3.6

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

نظر مون:

متوسط

1 سال پیش

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد علی برومندنیا را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال جذب سرمایه گذار