صدیقه بختیاری

صدیقه بختیاری

3 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.6

نمره

2.6

امتحان

2.6

اخلاق

3.3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد صدیقه بختیاری را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.