نمونه سوال :مقایسه مدلهای ارائه شده برای شبکه های اجتماعی برخط با محوریت انجمن های تشکیل شده


حجم: 3.6 MB

دانلود ها: 0

لایک: 0

دیس لایک: 0