کتابخانه کالج

جزوه ها

فیلتر ها:
  • جزوه
جزوه جزوه
معماری کامپیوتر
استاد کارگرنژاد دانشگاه تهران جنوب
3 MB

جزوه جزوه
6 MB

جزوه جزوه
14 MBجزوه جزوه
فیزیک 2
استاد اکبر نژاد دانشگاه تهران جنوب
2 MB

جزوه جزوه
درس اصول علم مواد
استاد گرانمایه تهران جنوب
18 MBجزوه جزوه
ریاضی 2
استاد بهرامی (دانشگاه صنعتی اصفهان)
14 MB