جزوه حقوق اساسي (نموداري)


حجم: 323 KB

دانلود: 85
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

رشته های مرتبط

موارد مشابه

جزوه فلش كارت حقوق اساسي 1
جزوه حقوق اساسي (2)
جزوه حقوق اساسي (1)
جزوه فلش کارت آشنايي با قانون اساسي
کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوق بشر و حقوق بین المللی ترجمه محمد شریف
کتاب حقوق فناوری اطلاعات مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیک جلد اول طاهر حبیب زاده
کتاب ضرورت تنقیح پیش فهم های حقوق دانان درفهم راستین فلسفه حقوق سید محمد امین موسوی
کتاب حقوق زن حقوق بشر است شارلوت بانچ
کتاب حقوق فناوری اطلاعات حقوق قراردادها در گستره قراردادهای الکترونیک جلد 2 طاهر حبیب زاده
کتاب فقر و حقوق اساسی: توجیه و اجرای حقوق اجتماعی- اقتصادی دیوید بیل چیتز - ترجمه آزیتا گل زاده
کتاب جنگ علیه حقوق جنگ: ارزیابی نبرد 22 روزه غزه از نگاه حقوق بین الملل بشردو مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری
مقاله بررسي حقوق ترجمه و مترجم در فقه و حقوق موضوعه دکتر عباسعلی سلطانی
جزوه فلش کارت حقوق مدني 3
جزوه فلش کارت حقوق اداري 2
جزوه فلش کارت حقوق جزاي عمومي 1
جزوه فلش کارت مقدمه علم حقوق
جزوه حقوق بین الملل عمومی 1 و 2
جزوه حقوق مدنی جواد قاسمی